Využívané metody

 • Mobilizační techniky dle Lewita
 • Mobilizační techniky dle Mojžíšové
 • Cvičení dle profesora Koláře (DNS)
 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie
 • Bobath koncept (nejčastěji využívaný u pacientů po CMP a u vývojových poruch dětí)
 • PNF (cvičení v diagonálách vhodné pro centraci kloubů)
 • Cvičení dle Brunkow (vzpěrná cvičení)
 • Brügger koncept
 • Respirační fyzioterapie
 • Viscerální terapie (ošetření projevů orgánových poruch na pohybovém aparátu)
 • Kineziotejping, funkční tejpování, tejpování neurogenních obtíží
 • Prvky Jógy a Tai-ki kung
 • Léčba poruch TMK (temporomandibulárního kloubu = potíže s kousáním)
 • Pooperační rekonvalscence z ortopedických, chirurgických, gynekologických, onkologických, neurochirurgických a dalších zákroků
 • Cvičení při chronických bolestech zad a jiných tělesných partií
 • Kompenzační cvičení při pracovním a sportovním přetížení
 • Instruktáž o významu pohybových stereotypů při ADL (activities of daily living = běžných denních činnostech)
 • Škola chůze